Norm: MEE-organisaties (HKZ 109)

Wilt u zich laten toetsen?

TOETSING MEE-organisaties (HKZ 109)


Ga hier naar het register voor een overzicht van instellingen die op deze norm gecertificeerd zijn

Overzicht certificaten


Reikwijdte

Deze HKZ-norm is van toepassing op het kwaliteitsmanagementsysteem van de MEE-organisatie, die belast is met de uitvoering van cliëntondersteuning aan mensen met een beperking. Deze cliëntondersteuning is omschreven in individuele en collectieve taken en diensten. De onderdelen van het pluspakket vallen niet onder de reikwijdte van deze norm.

Geldige versie

Versie 2006 inclusief addendum.

Deze HKZ-norm is ingetrokken en kan nog voor certificatie gehanteerd worden tot 10 maart 2017. Voorts kan er worden gecertificeerd op de HKZ-norm voor Kleine Organisaties (let op de hiervoor geldende criteria), de HKZ-norm voor Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening of op ISO 9001 voor de Zorg (NEN-EN 15224). Daarnaast is certificatie op de norm cliënt-/patiëntveiligheid mogelijk.

Apart verkrijgbaar Algemeen Organisatiedeel

Niet van toepassing. De HKZ-norm MEE-organisaties heeft een eigen rubriek 4 t/m 9 die integraal in de norm is opgenomen.

Module cliënt-/patiëntveiligheid

Er is bij de HKZ-norm MEE-organisaties geen specifieke module cliënt-/patiëntveiligheid beschikbaar. Certificatie tegen de norm cliënt-/patiëntveiligheid kan alleen plaatsvinden tegen de zelfstandige norm CPV (HKZ 125).

Wel/niet onder accreditatie

Deze norm is onder accreditatie.

Toetsingsafspraken

Toetsing vindt plaats conform NTA 8224 en Addendum HKZ. Er zijn geen aanvullende toetsingsafspraken.

U kunt hier de norm bestellen