Norm: Openbare apotheken (HKZ 136)

Wilt u zich laten toetsen?

TOETSING Openbare apotheken (HKZ 136)


Ga hier naar het register voor een overzicht van instellingen die op deze norm gecertificeerd zijn

Overzicht certificaten


Reikwijdte

Deze HKZ-norm is van toepassing op het kwaliteitsmanagementsysteem van de openbare apotheken in Nederland die farmaceutische zorg- en dienstverlening verlenen aan individuele patiënten. Hierbij gaat het om farmaceutische zorg- en dienstverlening aan patiënten die niet in een instelling verblijven waar deze zorg- en dienstverlening onderdeel is van de verstrekking. Het dient te gaan om een fysieke apotheek, die onder de reikwijdte van de NAN valt en waarvoor een gevestigd apotheker eindverantwoordelijk is. De openbare apotheek kan genoemde functies zelf uitvoeren of (gedeeltelijk) uitbesteden aan derden.

Geldige versie

Versie 2015+A1:2019 nl.

U kunt bij deze norm gebruik maken van het HKZ-werkboek ‘Van start naar finish’. In dit werkboek krijgt u praktische informatie, bruikbare tips en heldere instructies om een kwaliteitsmanagementsysteem in te voeren in uw organisatie en dit te onderhouden.

Apart verkrijgbaar Algemeen Organisatiedeel

Niet van toepassing. De HKZ-norm Openbare Apotheken heeft een eigen rubriek 4 t/m 9 die integraal in de norm is opgenomen.

Module cliënt-/patiëntveiligheid

Er is bij de HKZ-norm Openbare Apotheken geen specifieke module cliënt-/patiëntveiligheid beschikbaar. Certificatie tegen de norm cliënt-/patiëntveiligheid kan alleen plaatsvinden tegen de zelfstandige norm CPV (HKZ 125).

Wel/niet onder accreditatie

Deze norm is onder accreditatie.

Toetsingsafspraken

Toetsing vindt plaats conform NTA 8224 en Addendum HKZ. Er zijn geen aanvullende toetsingsafspraken.

U kunt hier de norm bestellen