Norm: Orthodontistenpraktijken (HKZ 113)

Wilt u zich laten toetsen?

TOETSING Orthodontistenpraktijken (HKZ 113)


Ga hier naar het register voor een overzicht van instellingen die op deze norm gecertificeerd zijn

Overzicht certificaten


Reikwijdte

Het gebied waarop deze HKZ-norm betrekking heeft, is het kwaliteitsmanagementsysteem van de algemene orthodontistenpraktijk. Onder de orthodontistenpraktijk wordt in deze norm verstaan: een instelling voor het verlenen van specialistische orthodontische zorg, geleid door één of meerdere orthodontisten, ondersteund door één of meerdere mondhygiënisten en tandartsassistenten. De norm heeft geen betrekking op schisisteams.

Geldige versie

Versie 2006 inclusief interpretatiedocument voor solisten en addendum.

Deze norm wordt niet omgezet naar ISO 9001:2015 en zal derhalve per 15 september 2018 vervallen. In overleg met de KNMT wordt gekeken naar alternatieven voor HKZ-certificatie.

Apart verkrijgbaar Algemeen Organisatiedeel

Niet van toepassing. De HKZ-norm Orthodontistenpraktijken heeft een eigen rubriek 4 t/m 9 die integraal in de norm is opgenomen.

Module cliënt-/patiëntveiligheid

Er is bij de HKZ-norm Orthodontistenpraktijken geen specifieke module cliënt-/patiëntveiligheid beschikbaar. Certificatie tegen de norm cliënt-/patiëntveiligheid kan alleen plaatsvinden tegen de zelfstandige norm CPV (HKZ 125).

Wel/niet onder accreditatie

Deze norm is onder accreditatie.

Toetsingsafspraken

Toetsing vindt plaats conform NTA 8224 en Addendum HKZ. Er zijn geen aanvullende toetsingsafspraken.

Aanvullende branchespecifieke informatie

Het interpretatiedocument voor solisten is op aanvraag verkrijgbaar via info@hkz.nl

U kunt hier de norm bestellen