Norm: Patiëntveiligheid voor Endoscopieafdelingen (HKZ 147)

Wilt u zich laten toetsen?

TOETSING Patiëntveiligheid voor Endoscopieafdelingen (HKZ 147)


Ga hier naar het register voor een overzicht van instellingen die op deze norm gecertificeerd zijn

Overzicht certificaten


Reikwijdte

Deze HKZ-norm is van toepassing op het veiligheidsmanagementsysteem van endoscopieafdelingen van ziekenhuizen en van zelfstandige behandelcentra.

Geldige versie

Versie 2015.

Apart verkrijgbaar Algemeen Organisatiedeel

Niet van toepassing.

Module cliënt-/patiëntveiligheid

Niet van toepassing.

Wel/niet onder accreditatie

Deze norm is onder accreditatie.

Toetsingsafspraken

Toetsing vindt plaats conform NTA 8224 en Addendum HKZ. Er zijn aanvullende toetsingsafspraken gemaakt ten aanzien van de toetsing op cliënt-/patiëntveiligheid. Zie hiervoor Addendum HKZ.

Aanvullende branchespecifieke informatie

Veel gestelde vragen over HKZ-certificatie van endoscopie afdelingen. Hoe kan ik het certificaat verkrijgen? Hoe begin ik eraan? Hoeveel kost dit? Deze en andere vragen zijn voor u gebundeld in dit document. Nog meer vragen? Neem dan contact op met HKZ via info@hkz.nl

U vindt hier de namen van de voorzitter en deelnemers van de voorbereidingsgroep Patiëntveiligheid voor endoscopieafdelingen bij de ontwikkeling van de norm versie 2011:
Patiëntveiligheid endoscopie deelnemerslijst voorbereidingsgroep

In een referentietabel worden de visitatiestellingen van de visitatiecommissie gerelateerd aan de normen voor patiëntveiligheid, zodat de samenhang tussen deze visitatiestellingen en de veiligheidsnormen zichtbaar wordt.
Patiëntveiligheid endoscopie referentietabel visitatiestellingen

Tijdens de ontwikkeling van de norm zijn risicoanalyses voor kritische gebeurtenissen op endoscopieafdelingen uitgevoerd. De analyses werden uitgevoerd met behulp van de BowTie methode. In bijlage II van de norm wordt uitleg gegeven over deze methode.

Hieronder kunt u de bijbehorende uitwerkingen downloaden:
Afbeelding Voorbeeld barrières 2
Afbeelding BowTie verenigd

Uitgevoerde risicoanalyses:
1. Voorbereiding: Incomplete medische informatie
2. Voorbereiding: Overbelasting planning
3. Gebruik apparatuur: Storingen in apparatuur
4. Voorraadbeheer: Voorraadbeheer niet op orde
5. Nazorg: Complicatie treedt op na onderzoek
6. Overdracht: Geen of onvolledige overdracht naar patiënt

U kunt hier de norm bestellen