Norm: Tandartspraktijken (HKZ 107)

Wilt u zich laten toetsen?

TOETSING Tandartspraktijken (HKZ 107)


Ga hier naar het register voor een overzicht van instellingen die op deze norm gecertificeerd zijn

Overzicht certificaten


Reikwijdte

Het gebied waarop deze HKZ-norm betrekking heeft, is het kwaliteitsmanagementsysteem van de algemene tandartspraktijk. Onder de algemene tandartspraktijk wordt in deze norm verstaan: een organisatorische eenheid met daarin ten minste één werkzame tandarts, die beoogt eerstelijns tandheelkundige zorg te verlenen.

De norm is opgesteld vanuit het perspectief van meermanspraktijken. Ook solisten kunnen op deze norm worden gecertificeerd. Hiervoor is een interpretatiedocument nodig. In dit kader wordt met een solist een tandarts bedoeld, die geen medewerkers in dienst heeft, in welke functie dan ook. Wél kunnen bepaalde functies zijn uitbesteed.

Geldige versie

Versie 2005 inclusief Aanvulling.

Deze norm is niet omgezet naar ISO 9001:2015 en zal derhalve per 15 september 2018 vervallen. In overleg met de KNMT is gekeken naar een alternatief aanbod voor tandartsen om te certificeren. Momenteel wordt een nieuwe HKZ-norm voor Mondzorg ontwikkeld, die beter aansluit bij de situatie van kleine praktijken. De publicatie daarvan wordt in januari 2019 verwacht.

Apart verkrijgbaar Algemeen Organisatiedeel

Niet van toepassing. De HKZ-norm Tandartspraktijken heeft een eigen rubriek 4 t/m 9 die integraal in de norm is opgenomen.

Module cliënt-/patiëntveiligheid

Er is bij de HKZ-norm Tandartspraktijken geen specifieke module cliënt-/patiëntveiligheid beschikbaar. Certificatie tegen de norm cliënt-/patiëntveiligheid kan alleen plaatsvinden tegen de zelfstandige norm CPV (HKZ 125).

Wel/niet onder accreditatie

Deze norm is onder accreditatie.

Toetsingsafspraken

Toetsing vindt plaats conform NTA 8224 en Addendum HKZ. Er zijn geen aanvullende toetsingsafspraken.

U kunt hier de norm bestellen