Norm: Verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuiszorgorganisaties (HKZ 144, 123)

Wilt u zich laten toetsen?

TOETSING Verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuiszorgorganisaties (HKZ 144, 123)


Ga hier naar het register voor een overzicht van instellingen die op deze norm gecertificeerd zijn

Overzicht certificaten


Reikwijdte

Deze HKZ-norm is van toepassing op verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuiszorgorganisaties. Deze organisaties kunnen één of meer van de volgende functies en (zorg)diensten leveren:

  1. huishoudelijke zorg (geïndiceerde huishoudelijke zorg, het gaat hierbij om zorg aan kwetsbare groepen)
  2. persoonlijke verzorging
  3. verpleging
  4. begeleiding
  5. verblijf (tijdelijk of permanent)
  6. behandeling.

Andere dan de bovengenoemde functies en (zorg)diensten, zoals servicediensten of cursussen, vallen niet onder de reikwijdte van dit certificatieschema. Levert een organisatie één of meer van bovengenoemde functies en (zorg)diensten, dan moeten deze allemaal worden meegenomen in de toetsing. Wanneer een organisatie één of meer van bovengenoemde functies en (zorg)diensten niet levert, kunnen deze van toetsing uitgesloten worden.

Geldige versie

Versie 2015 plus Wijzigingsblad/addendum 2017.

Op 29 februari 2016 heeft het Centraal College van Deskundigen Zorg & Welzijn besloten opstapcertificatie fase I en II voor de sector Verpleeghuizen, Verzorgingshuizen en Thuiszorg in te trekken. Instellingen, gecertificeerd voor opstapfase I of II in de sector VV&T, moeten voor 5 februari 2019 de overstap gemaakt hebben naar de geaccrediteerde HKZ norm.

U kunt bij deze norm gebruik maken van de HKZ-werkboeken ‘Van start naar finish’ en ‘Focus op Veiligheid’. In deze werkboeken krijgt u praktische informatie, bruikbare tips en heldere instructies om een kwaliteits- of veiligheidsmanagementsysteem in te voeren in uw organisatie en dit te onderhouden.

Apart verkrijgbaar Algemeen Organisatiedeel

Deze norm is alleen te gebruiken in combinatie met het apart verkrijgbare Algemeen Organisatiedeel versie 2015+A1:2019 nl.

Module cliënt-/patiëntveiligheid

Er bestaat een module cliënt-/patiëntveiligheid bij deze norm. In combinatie met de hierboven genoemde normen, bevatten deze de eisen voor zowel het kwaliteitsmanagementsysteem van de organisatie als het veiligheidsmanagementsysteem. De eisen uit de module cliënt-/patiëntveiligheid zijn optioneel.

Wel/niet onder accreditatie

Deze norm is onder accreditatie.

Toetsingsafspraken

Toetsing vindt plaats conform NTA 8224 en Addendum HKZ. Er zijn aanvullende toetsingsafspraken gemaakt ten aanzien van opstapcertificatie en ten aanzien van de tijdsbesteding voor cliënt-/patiëntveiligheid in combinatie met de HKZ-norm Verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuiszorgorganisaties (ter beoordeling van het KMS).

Aanvullende branchespecifieke informatie

U vindt hier de namen van de voorzitter en deelnemers van de brede werkgroep VV&T bij de ontwikkeling van de norm versie 2010:  VV&T deelnemerslijst brede werkgroep.

Opstapcertificatie
Het opzetten van een KMS verloopt vaak via vaste fasen. Daarom bieden wij opstapcertificatie aan als een methode om stap voor stap deze fasen te doorlopen. Het systeem omvat 3 fasen, waarvan fase 1 en 2 zijn uitgewerkt in de Tabel Opstapcertificatie (alle drie de fasen samen vormen de complete norm). Hier kan ook op getoetst worden voor het VV&T-opstapcertificaat. De tabel is alleen te gebruiken in combinatie met de HKZ-norm VV&T (versie 2010). U kunt de tabel hier downloaden: VV&T tabel opstapcertificatie fase 1 en 2.

Lees hier meer over de intrekking opstapcertificatie VV&T.

Wijzigingsblad/addendum 2017
In januari 2017 is het nieuwe Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg 2017 verschenen. Het Zorginstituut heeft het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg vastgesteld en opgenomen in zijn Register. Het vormt de wettelijke basis voor de kwaliteit van de verpleeghuiszorg.
Bepaalde eisen in de HKZ-norm Verpleeghuizen, Verzorgingshuizen en Thuiszorgorganisaties 2010 en 2015, waarin wordt verwezen naar het oude Kwaliteitskader, zijn strijdig zijn met het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg 2017. Dit wijzigingsblad bevat een tabel met de desbetreffende normeisen en de verwijzingen naar het oude Kwaliteitskader (schuingedrukte tekst). In de kolom Toelichting staat hoe organisaties kunnen aansluiten bij het Kwaliteitskader 2017. In de vierde kolom wordt verwezen naar relevante tekst uit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg 2017.

U kunt hier de norm bestellen