Norm: Work-Wise (HKZ 156)

Wilt u zich laten toetsen?

TOETSING Work-Wise (HKZ 156)


Ga hier naar het register voor een overzicht van instellingen die op deze norm gecertificeerd zijn

Overzicht certificaten


Reikwijdte

Deze HKZ-norm is van toepassing op Justitiële Jeugdinrichtingen of JeugdzorgPlus instellingen als uitvoerder van de Work-Wise systematiek.

De eisen in deze norm gaan over een goede uitvoering van de Work-Wise systematiek. Deze normen gaan niet over de toetsing van een kwaliteitsmanagementsysteem, zoals dat met de reguliere HKZ-normen voor Justitiële Jeugdinrichtingen en Jeugdzorg gebeurt.

Geldige versie

Versie 2012.

Apart verkrijgbaar Algemeen Organisatiedeel

Niet van toepassing.

Module cliënt-/patiëntveiligheid

Er is bij de HKZ-norm Work-Wise geen specifieke module cliënt-/patiëntveiligheid beschikbaar. Certificatie tegen de norm cliënt-/patiëntveiligheid kan alleen plaatsvinden tegen de zelfstandige norm CPV (HKZ 125).

Wel/niet onder accreditatie

De norm is niet onder accreditatie.

Toetsingsafspraken

Toetsing vindt plaats conform het HKZ-certificatieschema productcertificatie (versie januari 2016).

U kunt hier de norm bestellen