Norm: Zorgboerderijen (HKZ 122)

Wilt u zich laten toetsen?

TOETSING Zorgboerderijen (HKZ 122)


Ga hier naar het register voor een overzicht van instellingen die op deze norm gecertificeerd zijn

Overzicht certificaten


Reikwijdte

Deze HKZ-norm is van toepassing op het kwaliteitsmanagementsysteem van zorgboerderijen. Op een zorgboerderij kunnen verschillende doelgroepen komen. Veel voorkomend zijn; verstandelijk of lichamelijk gehandicapten, (dementerende) ouderen, jeugd, psychiatrische cliënten en dergelijke. Het gaat hier om een zorgboerderij waar zorg en/of begeleiding gecombineerd wordt met agrarische/groene activiteiten.

Geldige versie

Versie 2008 voor opstapcertificatie fase 1, inclusief Addendum 2009.

Apart verkrijgbaar Algemeen Organisatiedeel

Niet van toepassing. De HKZ-norm Zorgboerderijen heeft een eigen rubriek 4 t/m 9 die integraal in de norm is opgenomen.

Module cliënt-/patiëntveiligheid

Er is bij de HKZ-norm Zorgboerderijen geen specifieke module cliënt-/patiëntveiligheid beschikbaar. Certificatie tegen de norm cliënt-/patiëntveiligheid kan alleen plaatsvinden tegen de zelfstandige norm CPV (HKZ 125).

Wel/niet onder accreditatie

Deze norm is niet onder accreditatie.

Toetsingsafspraken

Toetsing vindt plaats conform NTA 8224 en Addendum HKZ. Er zijn aanvullende toetsingsafspraken gemaakt ten aanzien van opstapcertificatie. Zie hiervoor Addendum HKZ.

Aanvullende branchespecifieke informatie

Opstapcertificatie is normaal gesproken gebonden aan een maximale termijn. Binnen 3 jaar na hercertificatie op fase 1 of 2 moet een organisatie op fase 3 zijn gecertificeerd. Voor het opstapcertificaat voor zorgboerderijen geldt dit echter niet, omdat hier alleen een certificatieschema voor fase 1 beschikbaar is.

U kunt hier de norm bestellen