Norm: Zzp’ers in zorg en welzijn – onderdeel verpleegkundigen, verzorgenden en begeleiders in de langdurige zorg en de thuis- en kraamzorg (HKZ 166)

Reikwijdte

Deze HKZ-norm bevat eisen voor hulpverleners binnen zorg en welzijn die werkzaam zijn als zzp’er, gespecificeerd voor verpleegkundigen, verzorgenden en begeleiders van niveau 3 t/m 7, actief in de langdurige zorg en de thuis- en kraamzorg. Dit betreft zowel zorg gefinancierd op basis van de Zorgverzekeringswet, de Wet langdurige zorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning als op andere wijze gefinancierde zorg. De functie begeleider komt onder meer voor binnen de gehandicaptenzorg, de geestelijke gezondheidszorg en de jeugdzorg. Deze norm bevat naast de eisen ook gespecificeerde interpretaties van de eisen ten aanzien van de bewijsvoering waarmee hij of zij kan aantonen dat voldaan wordt aan de eisen. Op basis van de eisen in deze norm in combinatie met het certificatieschema zzp’ers in zorg en welzijn, is certificatie mogelijk.

Geldige versie

Versie 2021.

Apart verkrijgbaar Algemeen Organisatiedeel

Niet van toepassing.

Module cliënt-/patiëntveiligheid

Niet van toepassing.

Wel/niet onder accreditatie

Deze norm wordt door certificerende instellingen niet onder accreditatie van de RvA getoetst. Het toezicht op de toetsing vindt plaats o.v.v. NEN-Schemabeheer. Toetsing vindt plaats door certificerende Instellingen die geaccrediteerd zijn tegen ISO 17024.

Toetsingsafspraken

Toetsing vindt plaats op basis van de regels in HKZ-certificatieschema 166. Dit certificatieschema 166 is gratis te bestellen via onze normshop.

Overzicht certificaten ZZP’ers in zorg en welzijn en de veelgestelde vragen vindt u hier.

Certificatie zal worden uitgevoerd door de volgende certificerende instellingen:

Aanvullende branchespecifieke informatie

Niet van toepassing.

U kunt hier de norm bestellen