Openbare commentaarronde vernieuwde HKZ-norm ‘Kleine Organisaties’ uitgesteld

Eind 2019 en begin 2020 is er hard gewerkt aan de vernieuwing van de HKZ-norm ‘Kleine Organisaties’ (HKZ 143). De input voor de wijzigingen bestond uit een enquête, gehouden onder gebruikers van de norm. Ook zijn er bijeenkomsten geweest met kleine organisaties over de inhoud van de norm. De planning was, om in het voorjaar van 2020, de vernieuwde norm voor te leggen in een openbare commentaarronde. Echter, een groot deel van de zorg, en dus ook veel kleine organisaties, hebben op dit moment alle aandacht en zorg nodig voor de gevolgen van de coronacrisis. Omdat de inbreng van iedereen voor de inhoud van de norm van belang is, heeft HKZ besloten de openbare commentaarronde uit te stellen.

Als de omstandigheden het weer toelaten, zullen wij laten weten wanneer de openbare commentaarronde plaats vindt. Houd de website in de gaten!

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit bericht?
Neem contact op via info@hkz.nl of  015 2 690 318.