Oproep deelname herziening norm voor fysiotherapiepraktijken

Eerder werd op deze site aangekondigd dat HKZ gestart is met de herziening van de norm voor fysiotherapiepraktijken.

Na een uitgebreid vooronderzoek onder o.a. fysiotherapiepraktijken, certificerende instellingen en verzekeraars is een eerste concept voor de norm ontwikkeld. Deze norm gaat beter aansluiten bij kleine praktijken zodat het ook voor hen makkelijk wordt om kwaliteit aantoonbaar te maken door middel van een HKZ-certificaat.

Om de praktijken de kans te geven om invloed uit te oefenen op de inhoud van de norm, worden er twee bijeenkomsten georganiseerd, te weten op 24 mei en 21 juni, bij NEN in Delft.

Bent u fysiotherapeut (liefst werkzaam in een kleine praktijk) en wilt u kritisch met ons meedenken over de inhoud van de nieuwe HKZ-norm? Meldt u dan aan voor bovenstaande bijeenkomsten via nen-hkz@nen.nl

Praktische informatie

  • Data bijeenkomsten: 24 mei en 21 juni 2016
  • Locatie: NEN-HKZ, Vlinderweg 6, te Delft
  • Tijden: van 16.00 tot 18.30 uur, inlcusief dinerbuffet.

Voor meer informatie over de herziening kunt u contact opnemen met Kaat van der Haar of Eric van Bavel, HKZ consultants