CCvD Zorg & Welzijn

Het is de verantwoordelijkheid van het Centraal College van Deskundigen van Zorg en Welzijn (CCvD Z/W) om voor het zorggebied de onderwerpen, waarvoor schemabeheer wordt uitgevoerd, te bepalen en prioriteren. Een CCvD heeft een samenstelling die representatief is voor de partijen, die gebruik (zullen) maken van schema’s in een bepaalde sector van het maatschappelijk verkeer.

Samenstelling CCvD ZW per 1 januari 2021

Voorzitter: vacature

Leden:

  • Erasmus MC: dhr. JW. Schoemaker
  • Ineen: mevr. T. Speelman-Meurs
  • Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP): mevr. I. Nannninga
  • Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT): mevr. C. van der Linde
  • Nefrovisie, dhr. M. Hemmelder (plv h. van IJzerloo)
  • Soloparteners: dhr. L. Tabak
  • Nefrovisie: dhr. M. Hemmelder (plv. mevr. H. van IJzerloo)
  • SPOT: dhr. R. Franken
  • Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG); mevr. L. Jongmans

Adviseurs:

  • TÜV Nederland, mw. D. Vogel-Meijer (namens de certificatie-instellingen)