Keurmerk(en)

HKZ heeft verschillende keurmerken ontwikkeld behorend bij de normen die HKZ voor en met de diverse branches heeft opgesteld. Deze normen hebben betrekking op kwaliteit en/of veiligheid. Organisaties die voldoen aan deze HKZ-normen krijgen het HKZ-keurmerk na toetsing van een Certificerende Instelling.

Kwaliteitskeurmerken

  • HKZ-keurmerk algemeen, voor alle organisaties binnen zorg en welzijn die voldoen aan de kwaliteitsnormen die voor hun branche zijn opgesteld.
  • HKZ-keurmerk voor kleine organisaties, voor organisaties die aan de kwaliteitsnormen van het certificatieschema Kleine Organisaties voldoen.
  • HKZ-Ketenkeurmerk, voor organisaties die voldoen aan de normen van het ketenschema Diabeteszorg, Ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein, Medische Hulpverlening op Zee of Multidisciplinaire eerstelijnssamenwerkingsverbanden. 
  • Product-Proces-Dienstverlening keurmerk, voor organisaties die voldoen aan de kwaliteitsnormen die opgesteld zijn voor Hemofiliebehandelcentra, Hiv-behandelcentra en Work-Wise.

Veiligheidskeurmerken

  • HKZ-keurmerk Cliënt-/Patiëntveiligheid, voor organisaties binnen zorg en welzijn die voldoen aan de veiligheidsnormen van het HKZ-certificatieschema Cliënt-/Patiëntveiligheid of Cliënt-/Patiëntveiligheid, uitgave voor ziekenhuiszorg.
  • HKZ-keurmerk voor kwaliteit en veiligheid, voor organisaties die voldoen aan de kwaliteits- én veiligheidsnormen van het HKZ-certifcatieschema voor hun sector.
  • Het HKZ-keurmerk is beschermd en geregistreerd.