HKZ & NEN

HKZ & NEN
Sinds 1 mei 2012 is HKZ samengegaan met NEN, en daarmee is ook de structuur van HKZ aangepast. De Raad van Toezicht is opgeheven, en de Adviesraad vormt nu samen met het CCvD-ZW het nieuwe College. Het CCvD-ZW en de HKZ-certificatieschema’s vallen nu onder de verantwoordelijkheid van het cluster Zorg & Welzijn van NEN. De (plaatsvervangende) leden worden benoemd door de Algemeen Directeur van NEN.


Samenstelling per 1 februari 2020

 • Voorzitter:vacature

Leden:

 • Erasmus MC: dhr. JW. Schoemaker
 • Ineen: mevr. T. Speelman-Meurs
 • Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP): mevr. I. Nannninga
 • Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT): mevr. C. van der Linde
 • Nefrovisie, dhr. M. Hemmelder (plv h. van IJzerloo)
 • Soloparteners: dhr. L. Tabak
 • Nefrovisie: dhr. M. Hemmelder (plv. mevr. H. van IJzerloo)
 • SPOT: dhr. R. Franken
 • Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG); mevr. L. Jongmans

Adviseurs:

 • Brand Compliance, dhr. C. Oudenbroek (namens de certificatie-instellingen)