HKZ & NEN

HKZ & NEN
Sinds 1 mei 2012 is HKZ samengegaan met NEN, en daarmee is ook de structuur van HKZ aangepast. De Raad van Toezicht is opgeheven, en de Adviesraad vormt nu samen met het CCvD-Z/W het nieuwe College. Het CCvD-Z/W en de HKZ-certificatieschema’s vallen nu onder de verantwoordelijkheid van het cluster Zorg & Welzijn van NEN. De (plaatsvervangend) leden worden benoemd door de Algemeen Directeur van NEN.


Samenstelling per 1 februari 2018

 • Voorzitter: vacature

Leden

 • Ambulancezorg Nederland (AZN): mevr. drs. W.M.J. Hoogeveen (plv. dhr. G. Berenschot)
 • Branchebelang Thuiszorg Nederland (BTN): mevr. S. Veen (geen plv.)
 • GGD Nederland: dhr. S.H.J.M. Sterrenberg (geen plv.)
 • InEen: mevr. M. Smit (plv. dhr. F. Vogelzang)
 • Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP):
  mevr. I. Nanninga (geen plv.)
 • Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT):
  mevr. C. van der Linde (geen plv.)
 • Nefrovisie: dhr. M. Hemmelder (plv. mevr. H. van IJzerloo)
 • SPOT: dhr. R. Franken (plv. mevr. J. Bosker)
 • Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG): mevr. L. Jongmans (plv. mevr. A. Derksen)

Adviseurs

 • De Certificatie-Instellingen: dhr. H. Hoed, DEKRA (plv. dhr. J. Schepers, DNV GL Business Assurance B.V.)