Klachtenregeling

HKZ is een onafhankelijke partij die verantwoordelijk is voor het ontwikkelen van kwaliteitsnormen en begeleidende producten. Kiest een zorginstelling ervoor een HKZ-certificatietraject in te gaan, dan wordt de begeleiding en toetsing uitgevoerd door een derde partij. Ook de uitreiking van het HKZ-certificaat, volgend op een succesvol afgerond traject, wordt niet door HKZ zelf uitgevoerd.

Klachten
Klachten die bij HKZ binnenkomen, worden uiteraard altijd zorgvuldig behandeld. Bij klachten of ontevredenheid onderscheiden wij:

  • situaties die wij als HKZ in behandeling kunnen nemen
  • situaties waarbij we u moeten doorverwijzen naar de verantwoordelijke instantie.