Klacht over gecertificeerde instellingen

HKZ-gecertificeerde instellingen
Zelfs als een instelling gecertificeerd is, betekent dat helaas niet dat alles altijd perfect verloopt.

Klacht over HKZ-gecertificeerde instelling
Heeft u als cliënt een klacht over een HKZ-gecertificeerde instelling, bijvoorbeeld betreffende de zorgverlening, de communicatie, een medewerker of de bereikbaarheid, dan dient u deze klacht bij de betrokken instelling te melden. Hiervoor hebben zij een klachtenprocedure of reglement. Een gecertificeerde instelling moet die procedure ook aan haar cliënten bekend maken. Wordt de klacht niet naar behoren afgehandeld, dan kan de certificerende instelling, die de zorginstelling heeft beoordeeld, worden benaderd. Deze certificerende instelling kan nagaan op welke wijze de organisatie met uw klacht is omgegaan en of dit volgens de regels is. De verantwoordelijkheid voor het functioneren ligt echter te allen tijde bij de zorginstelling zelf.
De Patiëntenfederatie Nederland heeft een brochure uitgegeven.
‘U heeft een klacht over de zorg. Wat nu?’ Deze brochure is direct bij de Patiëntenfederatie Nederland te bestellen.

Klachten over uw overeenkomst
Klachten over uw overeenkomst met de certificerende instelling (CI) dient u bij deze instelling kenbaar te maken. Deze CI heeft een klachtenprocedure die u bij hen kunt opvragen. HKZ kan de klacht helaas niet voor u oplossen, maar bespreekt deze kwesties wel met de betreffende CI. Bent u niet tevreden over de behandeling van uw klacht door de CI, dan vernemen wij dat graag.

De Raad voor Accreditatie
Certificerende instellingen die HKZ-certificaten mogen afgeven staan formeel onder toezicht van de Raad voor Accreditatie (RvA). De RvA toetst de CI-en aan de hand van bepaalde nationale en internationale normen. Heeft u desondanks een klacht over de werkwijze van een CI dan kunt u deze indienen bij de RvA. HKZ wordt hiervan wel graag op de hoogte gebracht.