Klacht over HKZ-partner

HKZ-partners
HKZ hanteert voor haar officiële kennispartners een Gedragscode en Toelatingscriteria. Bent u als aanbieder van zorg in de aanloop naar certificatie begeleid door een extern adviesbureau? Heeft u klachten over de gang van zaken tijdens dit traject, dan verzoeken wij u deze te melden bij dit bureau. Ook wanneer het een HKZ-partner betreft, kunt u zich rechtstreeks tot dit bureau richten. Bent u ontevreden over de behandeling van uw klacht, dan vernemen wij dat graag van u. Ook hier geldt: wij kunnen de klacht niet voor u oplossen, maar we bespreken deze signalen wèl met de betrokken HKZ-partner.