Klacht over HKZ

De rol van HKZ
Bij HKZ kunt u terecht met klachten over zaken die te maken hebben met de totstandkoming van een certificatieschema, de inhoud van het schema en de toepasbaarheid van de normen. Maar ook voor andere klachten die rechtstreeks betrekking hebben op HKZ, bijvoorbeeld andere uitgaven dan de certificatieschema’s, de bereikbaarheid, de website of hoe u te woord gestaan bent door onze medewerkers.