Missie & Visie

Missie

Zonder eigenbelang of winstoogmerk ontwikkelt HKZ normen, waarop kan worden gecertificeerd  en biedt diensten aan om zorgaanbieders en professionals te ondersteunen bij de implementatie hiervan. Het resultaat draagt bij aan de best mogelijke zorg voor de zorg- en welzijnsconsument.

Visie

Veilige en kwalitatief goede zorg moet voor iedereen bereikbaar zijn en blijven. Door met belanghebbenden samen te werken en in consensus (internationale) afspraken te maken, verbeteren diensten en processen in zorg en welzijn aantoonbaar.

Kernwaarden

  • Professioneel
  • Toegankelijk
  • Toonaangevend