Certificatietraject doorlopen met hulp van een HKZ-partner

Een HKZ-partner heeft veel ervaring in het opzetten van kwaliteitsmanagementsystemen en heeft op veel vragen het juiste antwoord of oplossing. Een organisatie kan zelf een traject doorlopen naar certificatie, als zij de mankracht en de middelen die nodig zijn in huis heeft. HKZ heeft handige hulpmiddelen ontwikkeld om organisaties hierbij te ondersteunen.