Ik wil HKZ-partner worden

In een aantal stappen naar uw partnerschap

Criteria voor het HKZ-partnerschap
HKZ -partners voldoen aan een zekere standaard. Zij hanteren een gedegen aanpak en wisselen kennis uit met HKZ. Om HKZ-partner te kunnen worden, moet een adviesbureau of opleidingscentrum (hierna te noemen: de organisatie) aan een aantal criteria voldoen. HKZ stelt eisen aan haar partners om de continue verbetering van kwaliteit binnen de keten te garanderen.

Voor documenten behorend bij het HKZ-partnerschap of vragen kunt u contact opnemen met NEN Zorg & Welzijn, T. (015) 2 690 318.