Bults-Info

Wij zijn gespecialiseerd in het opzetten en implementeren van uw kwaliteitsmanagementsysteem. Wij maken het mogelijk voor elke zorgaanbieder om te beschikken over een ijzersterk kwaliteitssysteem. Onze unieke aanpak levert u daarnaast een aantal mooie voordelen op.

GGZ-aanbieders
Door onze unieke samenwerking met Zorgonderhandelingen.nl hebben we landelijk veel zorgaanbieders in de GGZ geholpen. Dit zijn bijvoorbeeld (kleine) praktijken, vrijgevestigde aanbieders tot aan instellingen met meerdere behandelaren en overige personeelsleden.

Professionele kinder- en jongerencoaches
Ook professionele kinder- en jongerencoaches deden een beroep op onze diensten. Zij waren op deze manier in staat om met o.a. een ijzersterk kwaliteitsmanagementsysteem aan de eisen van de zorginkoop van gemeenten te voldoen en kregen daardoor een Jeugdwet, WMO of Begeleid wonen contract gegund in verschillende regio’s in Nederland.

Ons bedrijf verzorgt tevens de begeleiding bij uw privacy beleid of bijvoorbeeld uw BHV-organisatie en ontruimingsplan. Wij zijn sterk in informatiebeheer en voeren voor onze klanten vaak een interne audit uit.

Zo kan het dus ook! Kwaliteitssystemen en informatiebeheer, dienstverlening zoals het hoort.