HuibHezemans

HuibHezemans.nl is de vlag waaronder Huib Hezemans opereert als zelfstandig adviseur op het gebied van

  • kwaliteitsmanagement (ISO9001, HKZ; auditor)
  • projectmanagement
  • geautomatiseerde systeemimplementaties en –validatie (GAMP)

Huib is een ervaren zelfstarter die snel en zelfstandig een relevant netwerk opbouwt, dwars door hechte organisaties en instellingen heen.

Huib kan worden ingeschakeld als zelfstandig analist, vooruitlopend op nieuwe projecten. Of parallel aan lopende verbeterprogramma’s voor een second opinion of als tijdelijke extra capaciteit. In samenspraak met de opdrachtgever wordt gekeken naar de beste plaats van inzet. Bijvoorbeeld als (bege)leider of in een projectteam van eigen medewerkers of als adviseur van en rapporteur aan directie en management.

HuibHezemans.nl dringt snel door tot de essentie en heeft een getraind oor en oog voor verbetermogelijkheden. Dóórvragen is voor hem een geoefende vaardigheid, met organisatiesensitiviteit maar zonder dat misplaatst ontzag onderzoek naar de root cause verhindert.