Positieve reactie op herziening HKZ–norm voor Kleine Organisaties

HKZ heeft in juni dit jaar een enquête uitgezet onder de gebruikers van de HKZ-norm Kleine Organisaties. Het doel was meer te weten te komen over hoe deze norm in de praktijk wordt ervaren. De respons was groot! Het merendeel van de gebruikers is tevreden over de norm, zoals die nu is. De norm helpt de organisaties om kwalitatief betere zorg te bieden. Daarnaast is het voor hen belangrijk een HKZ certificaat te hebben, omdat opdrachtgevers dit van hen eisen.

Er is ook een aantal verbeterpunten genoemd. Eén daarvan is betere aansluiting op de eisen van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de eisen uit ISO 9001:2015. Daarnaast kwam naar voren dat de norm beter te implementeren is als hiervoor een stappenplan kan worden gevolgd. Deze en alle andere aangedragen punten worden meegenomen in de gesprekken over de herziening van de norm. Na de zomer wordt het concept besproken met experts en verder doorontwikkeld. Betrokkenen krijgen de mogelijkheid om te reageren op de concept norm via een openbare commentaarronde. Houdt hiervoor de website van HKZ in de gaten!

Daarna volgt een aantal formele besluitvormingsstappen. Naar verwachting is de nieuwe HKZ-norm voor Kleine organisaties in 2020 beschikbaar. Na het verschijnen van de nieuwe norm geldt een overgangsregeling, zodat organisaties de tijd krijgen om aan de nieuwe norm te voldoen. Voorlopig kan er nog gebruik worden gemaakt van de huidige HKZ-norm voor Kleine 0rganisaties.

Meer informatie

Hebt u vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit bericht? Neem dan contact met ons op via info@hkz.nl of 015 2 690 318