Praat mee over de inhoud van de nieuwe HKZ-norm voor zorg en welzijn

Meer professionele vrijheid, een veilige cultuur en meer eigen regie voor jouw cliënt. Ervaar jij ook dat de huidige branche-specifieke HKZ-norm niet meer goed past als jouw organisatie meerdere soorten activiteiten gaat aanbieden? Kom dan naar de expertbijeenkomsten op 7 en 20 juni 2017 en bepaal mee hoe de norm eruit komt te zien!

Over de nieuwe HKZ-norm voor Zorg en Welzijn
Er komen signalen uit de zorg- en welzijnssector dat er, naast de huidige HKZ-normen, behoefte is aan een nieuw soort HKZ-norm. Een norm die voldoet aan de volgende uitgangspunten:

  • minder details;
  • aandacht voor professionele vrijheid;
  • het echt centraal stellen van de cliënt;
  • aandacht voor de eigen regie van de patiënt;
  • aansluitend bij een aantal thema’s uit de Governance-code;
  • aandacht voor de softe kant, de cultuur binnen de organisatie.

Na een uitgebreid vooronderzoek en gesprekken met verschillende brancheverenigingen is een eerste concept ontwikkeld voor een HKZ-norm voor Zorg en Welzijn, die door alle branches gebruikt kan worden binnen de zorg- en welzijnssector.

Wat wordt jouw bijdrage in de expertbijeenkomst?
HKZ organiseert een aantal bijeenkomsten met een kleine groep (max. 15) kwaliteitsfunctionarissen uit verschillende branches. Tijdens de bijenkomsten inventariseren we het commentaar op het eerste concept van de nieuwe norm. We vragen je de concept-norm voor de bijeenkomst door te lezen, zodat een goede inhoudelijke bespreking tijdens de bijeenkomst mogelijk is. Na de bijeenkomst lever je nog een keer commentaar per mail op de verwerkingen.

Praktische informatie
De bijeenkomsten worden gehouden op 7 en 20 juni 2017, van 10.00 tot 13.00 uur, bij BCN, Daltonlaan 100 te Utrecht. Voor de lunch wordt gezorgd. Na aanmelding krijg je de concept-norm en informatie over de locatie toegestuurd.

Het zou fijn zijn als je aan beide bijeenkomsten kunt deelnemen. Is dit echter niet mogelijk, dan kun je per e-mail je commentaar indienen.

Meld je aan vóór 22 mei 2017 via info@hkz.nl. Uiteraard is het ook mogelijk om deze uitnodiging door te sturen naar een collega binnen jouw organisatie. Indien we het aantal van maximaal 15 personen overschrijden, dan zorgen wij dat jouw commentaar ter vergadering ingebracht wordt.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Kaat van der Haar of Nienke Weijer.