Zzp’ers in zorg en welzijn

De HKZ-norm en het HKZ-certificatieschema ‘Zzp’ers in zorg en welzijn – Onderdeel verpleegkundigen, verzorgenden en begeleiders in de langdurige zorg en de thuis- en kraamzorg’ zijn gepubliceerd. Op basis van de eisen in de norm, in combinatie met het certificatieschema, is certificatie mogelijk. Zzp’ers kunnen vanaf 2019 het keurmerk verkrijgen.

HKZ heeft in samenwerking met belanghebbende partijen een norm en een certificatieschema voor zzp’ers in zorg en welzijn ontwikkeld. De norm bevat eisen voor hulpverleners binnen zorg en welzijn die werkzaam zijn als zzp’er. Het is gespecificeerd voor verpleegkundigen, verzorgenden en begeleiders van niveau 3 t/m 7, actief in de langdurige zorg en de thuis- en kraamzorg. In het certificatieschema is vastgelegd op welke manier wordt getoetst of een zzp‘er aan de HKZ-norm voldoet.

Keurmerk
Het keurmerk houdt rekening met de eisen op het terrein van ondernemerschap, de kwaliteit van zorg- en dienstverlening en de wetgeving waaraan zzp’ers in zorg en welzijn moeten voldoen. Met het keurmerk tonen zzp’ers aan dat zij staan voor een eigen praktijk waar kwaliteit van zorg en duurzaam ondernemerschap een plek hebben.

Planning
Er is een ICT-platform ontwikkeld. Dit ICT-platform biedt zzp’ers de mogelijkheid om voorbereidingen te treffen voor certificatie. De beoordeling of een zzp’er in aanmerking komt voor het keurmerk, wordt uitgevoerd door certificerende instellingen. Zzp’ers die het keurmerk hebben behaald, worden vermeld in het HKZ-register voor zzp’ers in zorg en welzijn. Dit register vind je onderaan deze pagina.

Meer informatie?
Meer informatie over de wijze waarop je gecertificeerd kunt worden, vind je op www.hkzzzp.nl  of neem contact op met HKZ, telefoon (015) 2 690 318 of e-mail info@hkz.nl.

Register