Reclassering

Dit certificatieschema bevat kwaliteitseisen die de reclasseringssector landelijk is overeengekomen en die gericht zijn op het borgen van een goede uitvoering van reclasseringsactiviteiten in Nederland. Reclasseringsorganisaties die aan de normen uit het certificatieschema voldoen, kunnen in aanmerking komen voor certificering.