Slim maatschappelijke zorg inkopen

Hoe weet u nu of zorg- en welzijnsdiensten binnen uw gemeente goed zijn? Met de invoering van de Wmo zijn de verantwoordelijkheden voor goede zorg inkopen vergroot. Wilt u voor uw burgers het beste en wilt u de risico’s zoveel mogelijk beperken, dan is het inkopen van kwaliteit een voorwaarde.

Het HKZ-keurmerk
Het HKZ-keurmerk is een keurmerk dat aangeeft dat een organisatie serieus werkt aan kwaliteit. Het HKZ-keurmerk kan worden behaald door organisaties die actief zijn binnen zorg- en welzijn. Dit zijn zorginstellingen zoals thuiszorgorganisaties, maar ook schoonmaakbedrijven die huishoudelijke verzorging in het kader van de Wmo willen bieden, of instellingen voor lokaal welzijnswerk.

Het HKZ-keurmerk:

  • is landelijk erkend;
  • heeft ISO-normen als basis;
  • is toegespitst op de branche;
  • omvat alle voor de branche relevante normen
  • is ontwikkeld in overleg met belanghebbende partijen: uitvoerders, patiënten-/cliëntenorganisaties, Inspectie voor de Gezondheidszorg, financiers en ketenpartners, waaronder de VNG;
  • wordt breed gedragen: door de branche, de cliënten en de overheid.

Wat levert het HKZ-keurmerk op?
U bent er als gemeente van verzekerd dat een HKZ-gecertificeerde organisatie de wensen van de klant goed in het vizier heeft. Deze organisatie doet regelmatig onderzoek onder haar klanten. Klachten en wensen worden geïnventariseerd en de organisatie en de organisatie verbetert continu haar prestaties. U kunt rekenen op professionele, goed opgeleide medewerkers die goed inspelen op de wensen van de klant. De organisatie zorgt bovendien dat zij levert wat met u is afgesproken.

Breed werkveld
Het HKZ-keurmerk is een begrip binnen zorg en welzijn. Voor ruim 30 branches zijn normen opgesteld en meer dan 11.500 organisaties in Nederland hebben het HKZ-keurmerk. Ook u heeft in uw gemeente ongetwijfeld te maken met organisaties die een HKZ-keurmerk hebben. De zorgverzekeraars en zorgkantoren kennen het belang van het HKZ-keurmerk. Ze stellen het steeds vaker als contractvoorwaarde.

Informatiebijeenkomst
Regelmatig ontvangt HKZ vanuit gemeenten vragen over het HKZ-keurmerk. Daarom hebben wij in april een informatiebijeenkomst georganiseerd. Dit was een groot suces. Speciaal voor gemeenten die in april niet aanwezig konden zijn wordt deze bijeenkomst nogmaals gehouden. Op donderdag 10 oktober 2013 vertellen wij u graag meer over HKZ, de HKZ-normen en wat u van een HKZ-gecertificeerde organisatie mag verwachten. U bent van harte welkom. De bijeenkomst begint om 9.30 uur en wordt afgesloten met een lunch om 13.30 uur en zal plaatsvinden in omgeving Utrecht. De kosten voor deze bijeenkomst bedragen € 75,- per persoon exclusief BTW. Aanmelden kan tot 2 september 2013 via info@hkz.nl.