Start herziening HKZ-norm fysiotherapiepraktijken

HKZ start de herziening van de norm voor fysiotherapiepraktijken. Input uit het vooronderzoek dat de afgelopen periode gehouden is onder o.a. fysiotherapiepraktijken, certificerende instellingen en verzekeraars, wordt hierbij meegenomen. De bedoeling is dat de norm beter gaat aansluiten bij kleine praktijken en het ook voor hen gemakkelijker wordt om kwaliteit aantoonbaar te maken door middel van een HKZ-certificaat.

In april start HKZ met 2 voorbereidingsbijeenkomsten om de conceptnorm te bespreken. Hiervoor zijn we op zoek naar fysiotherapeuten (met name kleine praktijken) die hierover willen meedenken. De bijeenkomsten vinden plaats op: dinsdag 5 en 19 april van 16.00 – 18.00 in Delft. Aanmelden voor deelname aan deze bijeenkomsten kan via: nen-hkz@nen.nl

Na de voorbereidingsbijeenkomsten met fysiotherapeuten wordt de norm ook voorgelegd in breder verband aan zowel verzekeraars als patiëntenorganisaties, zodat ook vanuit hun perspectief input gegeven kan worden op de HKZ-norm. Naar verwachting is de norm eind 2016 gereed.

Voor fysiotherapeuten die al HKZ-gecertificeerd zijn geldt een ruime overgangsregeling. Zij krijgen vanaf het verschijnen van de nieuwe norm drie jaar de tijd om over te stappen.