Update HKZ Ketennorm

HKZ is momenteel bezig met een update van de norm voor Multidisciplinaire eerstelijnssamenwerkingsverbanden versie 2007.

Vorig jaar is onderzocht of het toepassingsgebied van dit ketencertificatieschema kan worden verbreed naar de acute en chronische zorgketen en momenteel wordt samen met sociale wijkteams bekeken of de norm ook geschikt is voor het sociale domein. Hierdoor wordt de norm breder toepasbaar, ongeacht ziektebeeld of samenwerkingsvorm van de keten. Daarnaast zal er in de norm meer aandacht komen voor het bevorderen en in stand houden van zelfmanagement door de patiënt/cliënt. Het streven is dat eind 2015 de update van de norm gereed is.

Wilt u meer informatie over deze pilot? Neem dan contact op met Jojanneke Bolder of Nienke Weijer.

T (015) 2 690 318