Voortgangsbrief minister uitwerking maatregelen ‘werken als zelfstandige’

Op 24 juni jl heeft minister Koolmees van het ministerie van SZW een brief aan de Kamer verzonden over de voorgang in de uitwerking van de maatregelen ‘Werken als zelfstandige’ (zie hier de brief). Deze brief laat zien dat de onduidelijkheid over de arbeidsrelatie voorlopig zal blijven bestaan.

In de brief worden diverse maatregelen behandeld, zoals bijvoorbeeld het minimumtarief voor zzp’ers. Helaas blijft het in ieder geval tot 1 januari 2021 nog onduidelijk of iemand buiten een dienstbetrekking werkt. In de brief wordt aangegeven dat er een webmodule wordt ontwikkeld die, door het beantwoorden van een aantal vragen, bepaalt of je al dan niet buiten een dienstverband actief bent.

Als zzp’er is het van belang dat je de zaken als ondernemer goed voor elkaar hebt. Hiermee onderstreep je het verschil tussen iemand in dienstverband en jouw ondernemerschap. Het HKZ-keurmerk zzp’ers in de zorg helpt een zzp’er om te toetsen of hij/zij die zaken inderdaad op orde heeft. Het behalen van het certificaat draagt bij aan de kwaliteit van jouw ondernemerschap en laat zien dat je je zaken goed voor elkaar hebt.

Om het certificaat en het bijbehorende keurmerk te verkrijgen, moet een zzp’er documenten uploaden en digitaal vragen beantwoorden. Daarna wordt de zzp’er kritisch bevraagd door een ervaren assessor van een van de aangesloten certificerende instellingen (DNV GL of Dekra). Voor meer informatie zie www.hkz.nl/zzp.

Met het HKZ-keurmerk zzp’ers in de zorg toont een zzp’er aan dat hij niet alleen een goede zorgverlener is, maar ook een goede ondernemer.