VV&T-deelschema Bemiddeling herzien

Het Deelschema Bemiddeling uit het Certificatieschema Thuiszorg, Verpleeg- en Verzorgingshuizen (2006) is aangepast aan het HKZ-Model 2008. U kunt dit aangepaste schema nu bestellen in de shop.

Het aangepaste certificatieschema Bemiddeling (2013) maakt onderdeel uit van de certificatieschema’s voor de VV&T-sector en is zelfstandig in combinatie met het Algemeen Organisatiedeel (2009) te gebruiken voor het certificeren van Bemiddeling. Het schema Bemiddeling kent een andere opzet dan het deelschema tot nu toe. Het uitgangspunt voor het nieuwe schema is het HKZ-basismodel (2008). Dit basismodel is bestemd voor de beoordeling en certificatie van het kwaliteitsmanagementssysteem van een organisatie.

Belangrijkste wijzigingen

  • Het schema is compacter en overzichtelijker geworden;
  • Het schema bevat de normen voor het primaire proces van Bemiddeling (rubriek 1 t/m 3), de normen uit de rubrieken 4 t/m 9 zijn apart beschikbaar;
  • Er is een aparte toelichting op de normen beschikbaar in het HKZ-online informatiesysteem;
  • Bij elke norm worden een aantal mogelijke relevante documenten aangegeven.

Het nieuwe certificatieschema is van toepassing op Bemiddeling en bevat alleen kwaliteitseisen die gesteld kunnen worden aan het proces van Bemiddeling. Voor de overige deelgebieden die vallen binnen de reikwijdte van het certificatieschema TV&V (versie 2006) blijft dat schema gehandhaafd:

  • Alphahulpverlening
  • Voedingsvoorlichting en dieetadvisering
  • Uitleen van verpleegartikelen en hulpmiddelen.

Overgangsregeling
Voor het herziene schema geldt een overgangsregeling van 3 jaar. Deze gaat in op 14 november 2013. Organisaties hebben tot 14 november 2016 de tijd om te voldoen aan de eisen van het nieuwe certificatieschema. Bekijk voor meer informatie de algemene overgangsregeling van HKZ