HKZ organiseert webinars voor gemeenten en hun zorgaanbieders

NEN-HKZ heeft op 22 september, samen met certificerende instellingen Brand Compliance en Keurmerkinstituut, een webinar georganiseerd voor kleine zorgaanbieders in de regio Zuid-Limburg. Gemeenten in de regio Zuid-Limburg stellen per 1 januari 2021 de verplichting dat alle gecontracteerde zorgaanbieders beschikken over een geïmplementeerd en gecertificeerd kwaliteitssysteem. NEN-HKZ kan hier invulling aan geven.

Gezien de vele vragen, die met name kleine zorgaanbieders in deze regio hadden over certificeringstrajecten aan de betreffende gemeenten, heeft NEN-HKZ in afstemming met het Inkoopteam Sociaal Domein van de regio Zuid-Limburg besloten om een webinar voor deze doelgroep te organiseren.

Het webinar stond in het teken van praktische informatie rondom het certificeringstraject en was opgesteld aan de hand van vragen, die kleine zorgaanbieders van te voren hadden ingediend. Een dertig personen hebben het webinar actief gevolgd en stelden additionele vragen die tijdens het webinar direct beantwoord zijn.

Gezien de interesse voor meer informatie over HKZ en certificeringstrajecten vanuit diverse hoeken, is het mogelijk dat nog meer webinars volgen in de nabije toekomst. Hierbij valt, naast een webinar voor zorgaanbieders, ook te denken aan een webinar voor zorginkopers van gemeenten. Ook gemeenten informeren we namelijk graag over de mogelijkheden die HKZ kwaliteitseisen voor hen kunnen betekenen.

Heeft u interesse in een webinar voor uw gemeente, regio of werkgebied? We bespreken graag de mogelijkheden hoe wij kunnen bijdragen. U kunt ons bereiken via info@hkz.nl.