Workshop voor endoscopie-afdelingen op 7 december

In het meerjarenbeleidsplan van de NVMDL staat dat endoscopie afdelingen voor eind 2018 HKZ-gecertificeerd moeten zijn. Bij NEN-HKZ komen signalen binnen dat afdelingen het lastig vinden om een veiligheidsmanagementsysteem op te zetten. Kwaliteitsfunctionarissen stellen vragen zoals “Waar begin ik en hoe moet het handboek eruit zien? Hoe voer ik een goede risico inventarisatie uit? Hoe lang duurt het voordat alles geïmplementeerd is?”

Hebt u vragen over de implementatie van veiligheidsmanagement binnen uw afdeling? NEN-HKZ organiseert een eendaagse workshop waarin al deze vragen aan de orde komen.

Deze workshop is interessant voor u als u:

  • bekend wilt raken met de HKZ-norm voor patiëntveiligheid;
  • op zoek bent naar een structuur voor uw kwaliteitshandboek;
  • wilt leren hoe u een veiligheidsmanagementsysteem kunt opbouwen;
  • praktisch wilt oefenen met het in kaart brengen van de veiligheidscultuur van de afdeling;
  • handvatten wilt krijgen voor het maken van een goede planning voor het behalen van het keurmerk;
  • op zoek bent naar praktische informatie voor het maken van risico inventarisaties;
  • informatie wilt krijgen over hoe certificatie in zijn werk gaat.

Meer informatie over de workshop en mogelijkheid voor inschrijven.