Zelforganiserende versus zelfzwemmende teams in de zorg

Hoe kwaliteit bewaakt blijft wanneer zorgprofessionals zelf de regie in handen hebben

Zelforganiserende teams bepalen zelf hun doelen. De teamleden bepalen onderling wie wat doet en krijgen hierdoor meer professionele ruimte. Dit kan leiden tot meer motivatie binnen het team en meer tevreden werknemers. Ook wordt er bespaard op management en overhead. Maar hoe bewaak je de kwaliteit binnen zelforganiserende teams? En waar lopen auditoren tegenaan bij certificatie?

Deze en andere vragen werden voorgelegd aan leadauditoren en HKZ-gecertificeerde organisaties die werken met zelforganiserende teams.

Lees hier het artikel Zelfsturende teams