Het certificeringsproces

1. Kan elke organisatie in zorg en welzijn worden gecertificeerd?

Ja, er is altijd wel een geschikte norm. Er zijn HKZ-normen voor specifieke zorgactiviteiten. Daarnaast zijn er ook normen die het hele zorg- en welzijnsterrein beslaan, zoals de HKZ-norm Zorg & Welzijn, de HKZ-norm voor Kleine Organisaties (tot en met 10 fte) en NEN-EN 15224 (ISO 9001 voor de Zorg). Er bestaat ook een specifieke HKZ-norm voor zzp’ers in de zorg. NEN 7510 is een norm voor informatiebeveiliging in de zorg.

2. Wie bepaalt welke certificerende instelling de beoordeling uitvoert?

De organisatie kan zelf kiezen uit de certificerende instellingen waar NEN een licentieovereenkomst mee heeft:

3. Is een auditrapport openbaar?

Nee. Het auditrapport is en blijft eigendom van de zorg- of welzijnsorganisatie. U kunt het auditrapport natuurlijk wel opvragen. Als de organisatie het ter beschikking stelt, is de afspraak met de certificerende organisatie dat dit integraal gebeurt. Er kan dus niet naar eigen inzicht worden geciteerd uit het auditrapport.

4. Hoe zit het met toetreders op de zorg- en welzijnsmarkt?

Een organisatie kan pas worden gecertificeerd als zij al is gestart met haar activiteiten. In veel gevallen moeten toetreders op de markt nog met hun activiteiten starten. Dit betekent dat ze nog geen certificaat kunnen ontvangen. Ze kunnen al wel allerlei afspraken op papier hebben, maar de certificerende instelling kan nog niet beoordelen of de organisatie zich daadwerkelijk houdt aan de gemaakte afspraken. Wij adviseren organisaties om al wel een afspraak met een certificerende organisatie te maken. U heeft als opdrachtgever dan de zekerheid dat de organisatie beoordeeld gaat worden.