Hoe kan ik als opdrachtgever gebruik maken van certificatie?

U kunt dat op een aantal manieren doen:

  • Certificatie draagt bij aan minder administratieve lasten. U kunt ervan op aan dat een aantal zaken bij de organisatie op orde is en dat u te maken heeft met een betrouwbare partner. Dat betekent dat u minder hoeft uit te vragen.
  • U kunt eventueel een auditrapport bij de organisatie opvragen om op die manier inzicht in de organisatie te krijgen en daarmee het aantal vragen aan de organisatie beperken en specifieker maken. Dat bespaart u en de organisatie tijd.
  • Omdat u weet dat u te maken heeft met een betrouwbare partner kunt u certificatie gebruiken als selectiecriterium om mee te doen in aanbestedingen e.d. Het is dan wel verstandig om, indien u opdrachten wilt geven aan nieuwkomers op de markt, rekening te houden met het feit dat zij nog niet gecertificeerd zijn;