Hoe weet ik dat een certificerende instelling haar werk goed doet?

NEN maakt centraal afspraken met de certificerende organisaties waar ze een licentieovereenkomst mee heeft. De afspraken gaan over de wijze waarop de organisatie wordt beoordeeld en de voorwaarden waaraan de audit moet voldoen. Dat biedt niet alleen garantie over het kwaliteitsniveau, maar ook voor een grote mate van uniformiteit in de beoordeling van zorg- en welzijnsorganisaties.

Op alle certificerende instellingen waar NEN een licentieovereenkomst mee heeft wordt toezicht uitgevoerd zodat de onafhankelijkheid bewaakt wordt.