Hoe zit het met toetreders op de zorg- en welzijnsmarkt?

Een organisatie kan pas worden gecertificeerd als zij al is gestart met haar activiteiten. In veel gevallen moeten toetreders op de markt nog met hun activiteiten starten. Dit betekent dat ze nog geen certificaat kunnen ontvangen. Ze kunnen al wel allerlei afspraken op papier hebben, maar de certificerende instelling kan nog niet beoordelen of de organisatie zich daadwerkelijk houdt aan de gemaakte afspraken. Wij adviseren organisaties om al wel een afspraak met een certificerende organisatie te maken. U heeft als opdrachtgever dan de zekerheid dat de organisatie beoordeeld gaat worden.