Is een auditrapport openbaar?

Nee. Het auditrapport is en blijft eigendom van de zorg- of welzijnsorganisatie. U kunt het auditrapport natuurlijk wel opvragen. Als de organisatie het ter beschikking stelt, is de afspraak met de certificerende organisatie dat dit integraal gebeurt. Er kan dus niet naar eigen inzicht worden geciteerd uit het auditrapport.