Waar moet ik op letten als ik een certificaat zie?

Certificaten hebben een geldigheidsduur. Tenminste de begin- en einddatum moet op het certificaat staan vermeld (maximaal drie jaar). Verder moet op het certificaat duidelijk te lezen zijn voor welke zorgactiviteit(en) het certificaat is afgegeven (scope), de naam van de organisatie, de naam en het logo van de certificerende organisatie en het HKZ- of NEN-EN 15224 keurmerk.

Op het certificaat is ook te zien of er toezicht wordt uitgevoerd door de Raad voor Accreditatie op de werkwijze van de certificerende instelling. Certificaten zijn dan voorzien van het logo van de Raad voor Accreditatie.

Ter controle kunt u ook de registers inzien of de gegevens opvragen bij de betreffende certificerende instelling.