Wat is het verschil tussen overheidstoezicht (inspectie) en auditen?

Overheidstoezicht is een middel van de (landelijke, provinciale of lokale) overheid om na te gaan of een organisatie haar zorg en dienstverlening uitvoert volgens de regels met als doel een veilige en verantwoorde zorg.

Audits door externe partijen zijn een middel dat door een zorgorganisatie zelf wordt ingezet om zichzelf scherp te houden en stelselmatig te werken aan verbetering.

Certificatie is het middel om aan de buitenwacht te laten zien dat men aan een aantal belangrijke basisvoorwaarden voldoet en stelselmatig aan verbetering werkt.