Wat zegt het als een organisatie is gecertificeerd?

Een organisatie die gecertificeerd is, heeft een aantal zaken geregeld:

 • Het plan van aanpak (‘behandelplan’) wordt met de cliënt/patiënt besproken en opgesteld.
 • De zorg of dienstverlening wordt met de patiënt/cliënt geëvalueerd en bijgesteld.
 • De organisatie heeft beleid geformuleerd, gericht op haar plek in de maatschappij en de belangrijke stakeholders daarin.
 • De organisatie vertaalt het beleid door naar de uitvoering.
 • Het management van de organisatie neemt duidelijk het voortouw inzake kwaliteit en vervult een voorbeeldfunctie.
 • De organisatie is zich bewust van de risico’s en heeft daar zo nodig maatregelen op genomen.
 • De organisatie zorgt dat ze op de hoogte is van wet- en regelgeving en in de sector gebruikelijke kwaliteitsbepalingen.
 • Als er fouten worden gemaakt leert de organisatie daarvan, kansen worden benut.
 • Er bestaan zowel in- als extern afspraken over het melden van signalen en klachten.
 • De organisatie heeft een vorm van klantervaringsonderzoek.
 • Alle processen worden regelmatig geëvalueerd en er wordt lering uit getrokken.