Welke afspraken bestaan er als er toch iets misgaat bij een organisatie?

Ook bij een gecertificeerde organisatie kan er iets misgaan. Belangrijk is dat als er iets mis gaat, het bij de organisatie is ingeregeld dat patiënten of cliënten én medewerkers zaken kunnen melden. Dit is één van de onderdelen die bij een audit worden bekeken. Het is ook een belangrijke voorwaarde voor een organisatie om te leren van zaken die misgaan.

Verder geldt dat er specifieke afspraken zijn gemaakt over het melden van incidenten aan de certificerende instelling. De certificerende instelling heeft mogelijkheden om bij incidenten extra onderzoek te verrichten.