Zzp’ers in de zorg ontvangen HKZ-certificaat

Diverse zzp’ers in de zorg hebben onlangs een HKZ-certificaat ontvangen, waarmee zij kunnen aantonen dat zij voldoen aan de eisen op het gebied van ondernemerschap, kwaliteit van zorg- en dienstverlening en wetgeving, zoals gesteld in HKZ norm 166. Dit is een persoonsgebonden certificaat voor zelfstandige verpleegkundigen, verzorgenden en begeleiders in de langdurige zorg en thuis- en kraamzorg (niveau 3 t/m 7).

De certificaten zijn verstrekt door de certificerende instellingen DNV-GL en DEKRA. Het keurmerk is opgenomen in de inkoopvoorwaarden 2020 van diverse zorgverzekeraars. We verwachten daarom de komende maanden nog meer aanvragen voor certificatie.

Kwaliteitseisen in de zorg

Duizenden zorgorganisaties zijn al jaren in het bezit van een HKZ-certificaat. Hiermee tonen organisaties aan dat zij voldoen aan gestelde kwaliteitseisen. Sinds 2019 is het ook mogelijk om als zzp’er in de zorg een certificaat te behalen. De eerste zzp-certificaten zijn uitgereikt en staan vermeld in het openbare register op de website van HKZ. Op deze pagina vind je ook meer informatie over het HKZ-certificaat en de certificaathouders.

In aanmerking komen voor certificaat?

In een online systeem moet de zzp’er vragen beantwoorden en documenten uploaden. Vervolgens plant de zzp’er een interview in met één van de certificerende instellingen (DNV-GL of DEKRA). De certificerende instelling beoordeelt of de zzp’er aan de eisen van de HKZ-norm voldoet. Als de zzp’er voldoet aan de eisen, verstrekt de certificerende instelling het HKZ-certificaat.

Meer informatie

Voor vragen over de norm kan je contact opnemen met NEN-HKZ,
telefoon 015 2 690 318 of e-mail info@hkz.nl