Aanvraag

Hieronder treft u informatie over wie in aanmerking komt voor het certificaat, aan welke eisen moet worden voldaan en hoe een aanvraag verloopt.


Voor wie?
U kunt een aanvraag voor de toetsing doen voor het niveau en de functie waarop u werkzaam bent. Uw diploma(‘s) kunnen hoger zijn dan het niveau waarop u in de praktijk werkt. Het niveau en de functie waarop u wordt beoordeeld, wordt vermeld op het certificaat.

Alleen functies die binnen de reikwijdte van de HKZ-norm ‘Zzp’ers in zorg en welzijn’ (HKZ 166) komen in aanmerking voor het certificaat. Op dit moment zijn dat de volgende functies:

  • Niveau 3 (MBO): verzorgende, verzorgende IG, kraamverzorgende, begeleider, jeugdwerker, activiteitenbegeleider
  • Niveau 4 (MBO): verpleegkundige, begeleider, activiteitenbegeleider, jeugdzorgwerker, jongerenwerker, groepswerker
  • Niveau 6 (HBO, voorheen niveau 5): begeleider, verpleegkundige, wijkverpleegkundige, jeugd- en gezinsprofessional, casemanager
  • Niveau 7 (HBO + master): Verpleegkundig Specialist op de volgende terreinen: Preventieve Zorg bij Somatische Aandoeningen, Acute Zorg bij Somatische Aandoeningen, Intensieve Zorg bij Somatische Aandoeningen, Chronische Zorg bij Somatische Aandoeningen, Geestelijke Gezondheidszorg

Welke eisen?
In HKZ-norm ‘Zzp’ers in zorg en welzijn’ (HKZ 166) staat beschreven aan welke eisen moet worden voldaan om in aanmerking te komen voor het certificaat. De norm kan worden aangeschaft via deze link.

Hoe aanvragen?
Nadat u zich heeft verdiept in de norm kunt u uw gegevens aanleveren via het online systeem of onderstaande button. In het online systeem beantwoordt u diverse vragen en upload u documenten. Vervolgens plant u via het online systeem een afspraak in voor een assessment met een Certificerende Instelling. Op basis van de aangeleverde gegevens en het assessent besluit de Certificerende Instelling of u in aanmerking komt voor het certificaat.

Online systeem voor aanleveren gegevens toetsing.

Wat zijn de kosten?
Het HKZ-certificaat heeft een geldigheid van 3 jaar. De kosten hiervoor zijn opgebouwd uit drie onderdelen: (1) het gebruik van het online systeem (2) het assessment door een Certificerende Instelling (3) het certificaat, gebruik van het keurmerk en opname in het HKZ-register. De kosten zijn circa € 400,– (exclusief BTW) per 3 jaar en zijn fiscaal aftrekbaar. U betaalt deze kosten op het moment dat u een assessment inplant met de Certificerende Instelling.