Er wordt gevraagd cliënten/patiëntendossiers (geanonimiseerd) mee te nemen. Waarom is dat en is dat vertrouwd?

De assessoren/interviewers die het gesprek met u voeren en inzage in de dossiers vragen zijn geheimhouding verplicht. Zij hebben de informatie uit de dossiers nodig om te beoordelen of u het zorgplan of de afspraken omtrent de zorgverlening met de client samen heeft gemaakt en of u de afspraken met uw client of patiënt tenminste 1x per jaar evalueert of in ieder geval bij afsluiting van de zorg- of dienstverlening.