Hoe wordt de onafhankelijkheid van de certificerende instellingen gegarandeerd?

  • De certificerende instellingen houden zich op basis van een licentieovereenkomst met NEN (HKZ is onderdeel van NEN) aan gezamenlijke afspraken ter bewaking van hun onafhankelijkheid en de manier waarop ze het assessment uitvoeren.
  • NEN houdt hier toezicht op.