Hoe zit het met bevoegd- en bekwaamheden? Er wordt gevraagd hiervan een overzicht te uploaden en er worden vragen over gesteld (vraag 3.14, 3.15, 3.16, 3.17).

Als u vraag 3.14 met ja beantwoordt, dan moet u een overzicht uploaden en de vragen 3.15, 3.16 en 3.17 beantwoorden. U hoeft alleen een overzicht van bevoegd- en bekwaamheden te overleggen als het handelingen betreft die u daadwerkelijk uitvoert.

Bevoegdheid wordt aangetoond door certificaten of een afgetekend overzicht door een opleider of vergelijkbaar, dat u in die handelingen geschoold bent. Daar wordt vaak een termijn van drie jaar voor gerekend, waarna iemand weer scholing moet volgen.

Bekwaamheid is het daadwerkelijk uitgevoerd hebben van die handelingen. In de norm is gesteld dat die handelingen toch minstens één keer per jaar moeten zijn uitgevoerd.

Dat uitvoeren kan ook in een practicum plaatsvinden als het op een “echte” cliënt niet is gelukt.

De assessor zal goed bekijken en nagaan of iemand bevoegd en bekwaam is op de handelingen die hij/zij heeft opgegeven.