Ik heb geen verzekering voor bedrijfsaansprakelijkheid.

Er wordt gevraagd de polis en meest recente betaalbewijs van een beroeps- en een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering te uploaden (D20). Indien u uitsluitend over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering beschikt kunt u bij beide dezelfde polis en betaalbewijs uploaden. Ter toelichting het gaat erom, dat u kunt laten zien dat de volgende kosten gedekt zijn:

  • De schade als gevolg van gemaakte beroepsfouten.
  • Kosten van verweer en rechtsbijstand.
  • Kosten ter voorkoming of vermindering van schade.

Houdt er rekening mee, dat de assessor tijdens het interview kan navragen hoe u de afweging heeft gemaakt om slechts die risico’s door middel van een verzekering af te dekken en hoe u andere risico’s heeft afgedekt.